Stepenaste površine

Rezanjem monokristala pod malim kutem u odnosu na površinu dobivaju se stepenaste (vicinalne) površine.Ovisno o kutu rezanja kristala mogu se dobiti stepenaste površine različitih širina terasa, odnosno, visina stepenica.
Dosadašnja istraživanja su pokazala da se stepenaste površine mogu efikasno koristiti kao matrica za formiranje kvazi-jednodimenzionalnih nanostruktura (npr. kvantne žice).

Naša početna STM istraživanja smo fokusirali na vicinalnu površinu Au(887).STM Au(887) površine - sobna temperatura

Trenutačni ciljevi istraživanja su definiranje uvjeta pripreme vicinalne površine koja će rezultirati uskom distribucijom širine stepenica, dobro definiranim i paralelnim rubovima terasa.

Suradnja

U istraživanju stpenastih površina ovaj laboratorij  intenzivno surađuje s:
  • Richard M. Osgood, Columbia University, Applied Physics and Electrical Engineering Department, USA