Grafen

Grafen (monosloj grafita) je dvodimenzionalna mreža ugljikovih atoma u strukturi pčelinjeg saća.


Art prikaz gafenske strukture
(A. Šiber - Institut za fiziku)

Na sobnoj temperaturi elektroni u grafenu vrlo su mobilni i pokazuju svojstva balističkog transporta na mikrometarskim udaljenostima. Ta svojstva daju osnovu za buduću grafensku elektroniku, s mogućim ogromnim pozitivnim utjecajem na tehnologiju.
Trenutno je grafen ipak daleko od primjene i postoji nekoliko velikih prepreka koje treba prevladati prije pojave u komercijalnim uređajima. Na prvom mjestu stoji neriješeni problem pouzdane proizvodnje grafena. Poznati postupci, poput mehaničke eksfoliacije iz grafita, daju uzorke čiju veličinu i kvalitetu nije moguće predvidjeti. Jedan je od ciljeva u trenutnim istraživanjima kontrolirano "krojenje" elektronskih svojstva grafena, osobito otvaranjem energijskog procjepa na Fermijevom nivou.
Naše istraživanje je fokusirano na aspekt epitaksijalnog rasta grafena na površinama kristala te modifikacija elektronske strukture dopiranjem različitim metalima (npr. alkalijskim)

Suradnja

U istraživanju grafena ovaj laboratorij  intenzivno surađuje s domaćim i inozemnim grupama.

  • Thomas Michely, Universität zu Köln, II. Physikalisches Institut, Germany
  • Tonica Valla, Brookhaven National Laboratory, USA
  • Richard M. Osgood, Columbia University, Applied Physics and Electrical Engineering Department, USA
  • Radovan Brako, Institut Ruđer Bošković, Hrvatska

Odabrane publikacije

Dirac cones and minigaps for Graphene on Ir(111)
I. Pletikosić, M. Kralj, P. Pervan, R. Brako, J. Coraux, A.T. N’Diaye, C. Busse and T. Michely
Phys. Rev. Lett. 102 (2009) 056808


Najnoviji članci

The mechanism of caesium intercalation of graphene
M. Petrović, I. Šrut Rakić, S. Runte, C. Busse,J. T. Sadowski, P. Lazić, I. Pletikosić, Z.-H. Pan, M. Milun, P. Pervan, N. Atodiresei, R. Brako, D. Šokčević, T. Valla, T. Michely and M. Kralj
Nature Communications 4, 2772 (2013) (webarXiv)
popis znanstvenih radova >>