Istraživačka oprema

U okviru laboratorija za fiziku površina i poduprtih nanostruktura postoje četiri eksperimentalna uređaja od kojih su tri smještena u odvojenim ultravisokovakuumskim komorama.

Eksperimentalne tehnike u ultravisokom vakuumu:
  • Kutnorazlučiva fotoelektronska spektroskopija (ARPES)
  • Pretražna tunelirajuća mikroskopija na promjenjivoj temperaturi (VT STM)
  • Elektronske spektroskopije za kemijsku analizu (ESCA)
Mogućnosti mjerenja izvan vakuuma:
  • Pretražni tunelirajući mikroskop (STM)