Ultratanki metalni slojevi

Ovaj projekt je fokusiran na istraživanje fenomena vezanih uz reduciranje debljine metalnih slojeva - od jednog do nekoliko atomskoh slojeva. Kada debljina sloja postane usporediva s valnom duljinom elektrona, u sloju dolazi do snažnih efekata kvantizacije fizikalnih svojstava poznatih pod nazivom - kvantni efekt veličine (quantum size effect). Kod metala se ovaj efekt primjećuje kada je debljina sloja manja od nekoliko nanometara. Kvantizacija elektronskih stanja, poznatih kao stanja kvantne jame (quantum well states) je jedan od najprominentnijih kvantnih efekata veličine.Stanja kvantnih jama širine  1 - 7 atomskih slojeva srebra
na (100) površini vanadijaSuradnja

Na projektu ultratankih metalnih slojeva ovaj laboratorij je intenzivno surađivao s mnogim domaćim i inozemnim grupama.
  • Branko Gumhalter i Antonio Šiber, Institut za fiziku, Hrvatska
  • Klaus Wandelt, Institut für Physikalische und Theoretische Chemie, Universität Bonn
  • Phil Woodruff, Physics Department, University of Warwick, UK
  • Tonica Valla i Peter Johnson, Brookhaven national laboratory, USA
  • Monika Jenko, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Slovenia
  • Radovan Brako i Damir Šokčević, Institut Ruđer Bošković, Hrvatska

Projekti

Fiziku ultratankih metalnih slojeva istraživali smo u nekoliko domaćih i međunarodnih projekata >>


Odabrane publikacije

d-band quantum well states in ultrathin silver films on V(100)
M. Kralj, P. Pervan, M. Milun, T. Valla, P.D. Johnson, and D.P. Woodruff
Phys. Rev. B 68 (2003) 245413

Quantum Well Structures in Metal Films: Simple Model Physics in Reality?
M. Milun, P.Pervan, D.P. Woodruff
Reports on Progress in Physics 65 (2002) 99-142

Temperature dependence of photoemission from quantum-well states in Ag/V(100): moving surface-vacuum barrier effects
M. Kralj, A. Šiber, P. Pervan, M. Milun T. Valla, P.D. Johnson and D.P. Woodruff
Physical Review B 64 (2001) 085411

Photoemission Intensity Oscillations from Quantum Well States in the Ag/V(100) Overlayer Systems
M.Milun, P.Pervan , B.Gumhalter and D.P.Woodruff
Physical Review B 59(1999) 5170-5177popis svih publikacija >>


Najnoviji članci

Growth and electronic properties of ultra-thin Ag films on Ni(111)
V. Mikšić Trontl, P. Pervan and M. Milun
Surface Science 603 (2009) 125-130


Izdvajamo

Quantum Well Structures in Metal Films: Simple Model Physics in Reality?
M. Milun, P.Pervan, D.P. Woodruff
Reports on Progress in Physics 65(2002)99-142
popis znanstvenih radova >>