Kutnorazlučiva fotoelektronska spektroskopija (ARPES)

Spektroskopija elektrona korištenjem fotoemisijskog procesa. Elektroni pobuđeni monokromatskom ultraljubičastom svjetlošću analiziraju se u elektrostatskom analizatoru visoke kutne i energijske razlučivosti. Ova tehnika omogućava mapiranje elektronskih vrpci po različitim smjerovima Brillouinove zone.

    Tehničke karakteristike instrumenta

Ultravisokovakuumski uvjeti u eksperimentalnoj komori, in-situ priprema uzoraka
TEHNIKE: ARPES, Difrakcija elektrona niske energije (LEED)ANALIZATOR: Scienta SES 100, razlučivost 5 meV,  0.1o
IZVOR: izbojna lampa HeI (21.2 eV), Ne I (16.4 eV), uzorkovanje s 4 mm2
MANIPULACIJA: rotacija uzorka po polarnom kutu i azimutu
TEMPERATURA: grijanje do 2000 K, hlađenje do 50 K

Uvjeti korištenja

Mjerenja u dogovoru sa suradnicima laboratorija
STATUS INSTRUMENTA: OK
KONTAKT: I. Pletikosić, P. Pervan, M. Kralj, M. Milun