Disertacije, diplomski radovi, ...


Doktorandi

Iva Šrut
Mentor: M. Kralj

Ida Delač
Mentori: M. Kralj & T. Vuletić (Lab za biološku fiziku)


Doktorati

Marin Petrović, Synthesis and intercalation of epitaxial graphene on iridium
INSTITUCIJA: Institut za fiziku
Doktorat obranjen na Sveučilištu u Zagrebu (2014)
Mentor: M. Kralj

Ivo PletikosićElectronic states of epitaxial graphene on iridium; From almost neutral to highly doped graphene
INSTITUCIJA: Institut za fiziku
Doktorat obranjen na Sveučilištu u Zagrebu (2012)
Mentor: P. Pervan

Vesna Mikšić Trontl, Elektronska i strukturna svojstva adsorbiranih metalnih nanosistema
INSTITUCIJA:Fakultet elektrotehnike i računarstva,
Doktorat obranjen na Sveučilištu u Zagrebu (2005)
Mentor: M. Milun

Marko Kralj, Electron states in ultra thin silver films on (100) vanadium surface
INSTITUCIJA: Institut za fiziku
Doktorat obranjen na Sveučilištu u Zagrebu (2003)
Mentor: P. Pervan

Tonica Valla, Electronic and Structural Properties of Ultra - Thin Metalic Films on Metal Surfaces
INSTITUCIJA: Institut za fiziku
Doktorat obranjen na Sveučilištu u Zagrebu (1996)
Mentor: M. Milun


Magistarski radovi

Marko Kralj, Temperaturna svojstva stanja kvantnih jama u ultra-tankim slojevima srebra na V(100) površini (STM, LEED i UPS studija)
Sveučilište u Zagrebu, Fizika, (2001)
Mentor: P. Pervan

Tonica Valla, Istraživanje interakcije i svojstava ultra tankih slojeva srebra na V(100) površini
Sveučilište u Zagrebu, Fizika, (1994)
Mentor: M. Milun

Petar Pervan, Istraživanje interakcije površine paladija s kisikom metodom termalne desorpcije
Sveučilište u Zagrebu, Fizika, (1986)
Mentor: M. Milun


Diplomski radovi

Ivan KrajinovićZakrivljeni grafen: modulacija elektronskih svojstava
Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu (2012)
Mentor: M. Kralj

Maja Vojnić Kortmiš, Međudjelovanje grafena sa metalnom površinom: utjecaj na svojstva Diracovih fermiona
Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu (2011)
Mentor: M. Kralj

Ida Delač, Rast i svojstva grafena na stepenastim površinama
Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu (2010)
Mentor: M. Kralj

Iva Šrut, Moduliranje dvodimenzionalnog elektronskog plina periodičkim nizom stepenica
Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu (2010)
Mentor: M. Kralj

Marin Petrović, Elektronska svojstva interkaliranih grafena
Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu (2009)
Mentor: P. Pervan

Ivo Pletikosić, Ispitivanje površine paladija fotoelektronskom spektroskopijom
Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu (2004)
Mentor: P. Pervan

Damir Rister , Istraživanje strukture V(100)5x1 površine metodom tunelirajuće mikrskopije
Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu (2003)
Mentor: P. Pervan

Maja Buljan, Istraživanje strukture V(100)(5x1)-O i Ag/V(100)(5x1)-o površina metodom difrakcije nisko-energetskih elektrona
Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu (2000)
Mentor: P. Pervan

Marko Kralj, Elektronska i strukturna svojstva ultra-tankih vanadijevih filmova na Cu(100)
Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu (1997)
Mentor: P. Pervan

Lada Banić, Doprinosi gustoće stanja u fotoelektronskoj spektroskopiji vanadijeve površine
Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu (1995)
Mentor: P. Pervan

Berislav Perić, Kutno razlučiva foto-elektronska spektroskopija V(100) površine
Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu (1995)
Mentor: P. Pervan

Vesna Mikšić, Kvanta stanja u ultra tankim slojevima srebra na V(100) površini
Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu (1996)
Mentor: M. Milun

Jozo Orlović, Augerova elektronska spektroskopija vanadija
Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu 1995)
Mentor: M. Milun

Lidija Šiller, Fotoelektronska spektroskopija metalnih površina i adsorbata
Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu(1989)
Mentor: M. Milun

Mirjana Vajić, Termalna desorpcijska spektroskopija kisika na paladiju
Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu(1987)
Mentor: M. Milun